Luk

Vores værdier

I JD Logistik vil vi gerne give tilbage – til både vores kunder, vores ansatte og resten af samfundet. Derfor arbejder vi til dagligt med en række CSR-tiltag, der skal sikre, at vi agerer hensynsfuldt i vores forretningsaktiviteter.

Ganske enkelt fordi vi i sidste ende vil måles på, hvad vi har opnået – og ikke bare på tørre tal og omsætning.

Medarbejdertrivsel og ansættelsesforhold

Vores kunders tilfredshed afhænger i høj grad af de medarbejdere, de møder, når de benytter vores services. Derfor gør vi hver dag en indsats for at have tilfredse medarbejdere, der har lyst til at gå på arbejde om morgenen – og går glade hjem igen om eftermiddagen.

Vi er bekendt med og efterlever samtlige minimumskrav til blandt andet lønforhold, ansættelse, arbejdsmiljø, arbejdsskader, sygdom og ferie, som gælder for alle på arbejdsmarkedet.

Det betyder, at alle vores medarbejdere er fastansat med pension og løn under sygdom, ligesom vi på ingen måde påvirker vores ansattes tilhørsforhold til fagforening. Vi anvender endvidere ikke underleverandører og løsarbejdere, som ikke er omfattet af overenskomst.

Vi sikrer desuden, at alle ansatte i virksomheden får en tilstrækkelig oplæring i at udføre deres arbejde på en måde, der hverken er til fare for dem selv eller andre.

Endelig modarbejder vi forskelsbehandling på grund af køn, etnicitet, religion, politisk overbevisning, seksuel orientering, alder samt national og social baggrund.

Vi flytter mennesker

Hensyn til vores omgivelser og omverden

I JD Logistik tager vi hensyn til vores omgivelser. Det indebærer blandt andet, at vi har investeret i biler med større lastkapacitet for at undgå at køre med overlæs. På den måde udgør vores flyttebiler ikke en fare for trafikken, når de kører rundt på vejene.

Det koster selvfølgelig i udgifter og afgifter. Men det er en pris, vi er villige til at betale. Vi tror nemlig på, at hensyn til vores omgivelser i sidste ende vejer tungere end stor nyttelast, lave afgifter og højere økonomisk effektivitet.

Hensyn til omgivelserne går hånd i hånd med hensyn til vores omverden. Derfor gør vi også en aktiv indsats for at række ud til dem, der har brug for det – for eksempel ved at støtte velgørende organisationer og tiltag som Team Giv Håb og Cykelnerven, ligesom vi som erhvervspartner i Kræftens Bekæmpelse er med til at sikre, at forskerne får ny og afgørende viden om, hvordan kræft kan behandles og forebygges.

Miljø og bæredygtighed

Vi forsøger så vidt muligt at mindske vores aftryk på miljøet og arbejder ligeledes systematisk med miljø- og klimaledelse.

Det gør vi ved at sikre et ansvarligt forbrug og produktion – blandt andet ved løbende at optimere vores vognpark, så den lever op til alle gældende miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i større byer.

Derudover er vi bekendt med, respekterer og opfylder krav til sortering, håndtering og genanvendelse af affald.

Det er altsammen med til at sikre et minimalt aftryk på miljøet.

MISSION

Til dem der ikke passer ind

"Vi er til for dem, som ikke nødvendigvis passer ind, på de store lagerhoteller. Dem som har særlige behov. Dem som kræver en gennemtænkt, fleksibel løsning."

VISION

Danmarks fleksible lagerhotel

"Vi vil være dem man tænker på, når der snakkes opbevaring og lagerhotel. Vi ønsker at kunne omfavne alle forespørgsler med tilpassede løsninger, som kunden er tilfreds med."

Kontakt os

Send besked

Vi har betjent tusindvis af kunder

SENESTE NYT

Andre nyheder

Se hvad vi kan tilbyde dig

Hos JD Logistik får du ærlige løsninger og effektiv service

Hvem er vi?
Glade flyttemænd fra JD Logistik

Vi sætter ære i glade kunder